skip to Main Content
fysiotherapeut amsterdam west

Ik zie het als een ideale combinatie om zowel in een particuliere praktijk als in READE werkzaam te zijn. Het houdt je scherp en op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in de fysio- en manuele therapie op orthopedisch, neurologisch en oncologisch gebied”

Hallo, ik ben Jeanne Theijs

Ik ben in 1990 afgestudeerd aan de HvA als fysiotherapeut en in 1997 als manuel therapeut (methode van der Bijl), waarna ze in 2006 Master Manuele Therapie werd. Vanaf 1992 is zij werkzaam in het revalidatiecentrum READE te Amsterdam: in het dwarslaesie- en amputatieteam, en – nu nog – in het chronisch pijnteam. Mijn BIG registratienummer: 29035173104

De opleidingen en specialisaties die zij gevolgd heeft zijn: Cyriax, Manuele Therapie (methode van der Bijl), Master Manuele Therapie, Dwarslaesiebehandeling, Prothesiologie, Zitadvies, Stressmanagement, Mindfulness, Adem- en ontspanningstherapie, fysiotherapie bij oncologische patiënten, Medical taping (Kinesio-taping) , FDM (fascietechnieken) en gedragsmatige aanpak bij chronische pijn patiënten (CTG en ACT)

De behandeling.
De behandelingen zijn gericht op het revalideren en coachen van mensen met orthopedische , neurologische en oncologische klachten. Daartoe gebruikt zij, naast de fysio- en manuele therapie, o.a. het opbouwen van Belasting/Belastbaarheid (Graded Activity en Graded Exposure), het verbeteren van lichaamsbewustwording (Mindfulness en adem- en ontspanningsoefeningen) en het toepassen van pijneducatie.

Netwerk.
Daarnaast participeert Jeanne in een SOLK project in Bos en Lommer met een huisarts en een psycholoog. Ze heeft ook zitting in de werkgroep kwaliteit van Onconet en daarnaast is ze Intervisiecoach bij de KNGF.

Jeanne: ‘Ik zie het als een ideale combinatie om zowel in een particuliere praktijk als in READE werkzaam te zijn. Het houdt je scherp en op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in de fysio- en manuele therapie op orthopedisch, neurologisch en oncologisch gebied.
In READE heb ik eerst een paar jaar gewerkt met mensen met een dwarslaesie en daarna met mensen met een arm- of beenamputatie. De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk gericht op de behandeling van mensen met neurologisch aandoeningen, chronische pijn en chronische vermoeidheid. In de Groepspraktijk de Vries pas ik mijn kennis en ervaring met veel plezier toe. Verder vind ik het heel leuk om in een wijk te werken, waar mensen met zoveel verschillende nationaliteiten wonen.’

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel, app of mail ons, we helpen u graag!