Skip to content

Klachtenregeling:
Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNGF :
https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/klachtenregeling.html

Daarnaast heeft de praktijk ook nog een interne klachtenprocedure. Beide regelingen voldoen aan de eisen van de WKKGZ:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en

Privacy
Uw privacy is bij ons gewaarborgd, we gaan zorgvuldig met uw gegevens om:
Wij verwerken uw gegevens volgens de actuele privacy wet- en regelgeving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg ingangsdatum 25-5-2018.

Ook werken wij volgens de privacy richtlijnen van het KNGF zodat uw privacy optimaal gewaarborgd is:
https://www.kngf.nl/praktijkvoering/privacy+en++informatiebeveiliging/algemene-verordening-gegevensbescherming.html.