Praktijkreglement Client

AANMELDING
U kunt onze praktijk op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist benaderen. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF - directe toegankelijkheid fysiotherapie), stellen wij, met uw goedkeuring, uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. U kunt zich aanmelden via de website, waar u onder het kopje ‘inschrijven’ uw persoonlijke gegevens (via een beveiligde SSL-verbinding) kunt versturen. Daarom is het niet meer uw verzekeringspasje mee te nemen. U dient wel altijd een geldig legitimatiebewijs te tonen.

AANSPRAKELIJKHEID
Groepspraktijk de Vries is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen van de cliënt.

AFSPRAKEN REMINDER
Groepspraktijk de Vries maakt gebruikt van de Afsprakenreminder van Intramed.. Dit is een slimme reminderservice voor de paramedische zorg, die is gekoppeld aan onze agenda. U ontvangt automatisch afspraakherinneringen via het door u opgegeven mailadres. De Afsprakenremindermail  is een extra service die wij u bieden. Echter zijn er geen rechten aan te ontlenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onthouden van uw afspraak met uw fysiotherapeut, ook als deze Afsprakenreminder onverwachts niet werkt.

BEHANDELING DOOR COLLEGAE
Het kan af en toe voorkomen, dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Wij verwijzen alleen met uw toestemming intern naar elkaar door. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

BETALINGSVOORWAARDEN /  FACTURATIE
Groepspraktijk de Vries heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een particuliere nota van Groepspraktijk de Vries. Groepspraktijk de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s. Groepspraktijk de Vries hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.

BEREIKBAARHEID

Groepspraktijk de Vries is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Met een administratieve vraag kunt u mailen naar info@groepspraktijkdevries.nl

Voor het verzetten van een afspraak zijn de regels, zoals beschreven bij het kopje 'verhinderd', van toepassing.

CALAMITEITEN:

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

FYSIO PRESTATIE MONITOR
Groepspraktijk de Vries werkt aan het verhogen van de kwaliteit van haar diensten mede door gebruikt te maken van de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Met de FPM wordt uw mening gevraagd over onze praktijk, de behandelend therapeut en kunt u aangeven of u tevreden bent over de geleverde dienst. Uw antwoorden zullen altijd anoniem blijven, uw rechten als cliënt worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

GEDRAG
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

HYGIENE

In het hele gebouw is het verboden te roken.

Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.

Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen.

Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.

KLACHTENREGELING
Groepspraktijk de Vries streeft ernaar om diensten te leveren, die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de cliënt opgelost te worden. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij u naar onze klachtenfunctionaris of de website waar de procedure voor klachtenafhandeling staat beschreven.

LEGITIMEREN
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten cliënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten cliënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Cliënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

LETSEL

Groepspraktijk de Vries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden

OMGANG CLIENTENGEGEVENS
Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

OPENINGSTIJDEN

Deze staan vermeld op onze website: www.groepsraktijkdevries.nl .

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het recht op uw vergoeding voor fysiotherapie. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

VERHINDERD
Als u verhinderd bent kunt u 24 uur van tevoren afbellen of mailen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Bij een te late afmelding moeten wij de gereserveerde tijd voor 100% bij u in rekening te brengen.

Afmelden via info@groepspraktijkdevries.nl of 020-6824166.

WACHTTIJD
Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor elke behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn. We stellen u hier altijd van op de hoogte.

TEN SLOTTE
Dank voor uw vertrouwen in ons! Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten.


sitemap Groepspraktijk De Vries

kernwoorden

fysiotherapie
fysiotherapeut
manuele therapie
manueel therapeut
haptonomie
haptonoom
groepspraktijk
medische fitness
fitness
bewegen
beweegprogramma
arbo
rug
rugklachten
nek
nekklachten
schouder
schouderklachten
hoofdpijn
preventie
ademtherapie
agis
bos en lommer
amsterdam
west
beweegkuur
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen